Městský parlament dětí a mládeže Brno


XVIII. Zasedání Národního parlamentu dětí a mládeže
20.11. – 23.11. 2015

Minulý rok, když jsem na zasedání Národního parlamentu dětí a mládeže jela poprvé, jsem byla nadšená jak z organizace, tak i ze spousty nových přátel, kontaktů, nápadů a zkušeností. Letos jsem celé zasedání viděla z jiného pohledu. Z pohledu členky předsednictva NPDM. V pozici garantky jsem si vyzkoušela jaké to je, vést větší skupinu parlamenťáků, a zkušenost to byla stoprocentně přínosná.
Letošní ročník se zabýval Budoucností mladých aktivních lidí. Pod tímto širokým tématem si můžete představit například brannou povinnost, diskuzi o událostech 17. Listopadu, inkluzi handicapovaných dětí do škol, vliv médií na dnešní mládež, Cochemskou praxi nebo participaci mladých ve školství i obecně. Celé zasedání bylo plné workshopů právě na tato témata.
„Nejvíc mě zaujal workshop o Cochemské praxi, což je způsob rozvodového řízení, při kterém se dítě klade na první místo,“ říká Klára Suchánková, nově zvolená členka předsednictva NPDM za Jihomoravský kraj. Do rady NPMD byla za Jihomoravský kraj zvolena Kamila Rotterová, předsedkyně Ivančického parlamentu.
Z již zmíněných workshopů se vytvořilo usnesení, které má představovat výstup z celého zasedání a na kterém se podíleli všichni delegáti. Hlasování o něm se konalo v poslanecké sněmovně a bylo většinově odhlasováno. Tereza Schneiderová, členka MPDM Brno se vyjádřila k závěrečnému zasedání: „Moc se mi líbil prostor poslanecké sněmovny a způsob, jakým jednání probíhalo. Bylo to profesionální a jsem ráda za tuto novou zkušenost.“
Poté následovala volba vedení NPDM, jež dopadla následovně. Nově zvolenou předsedkyní je Michaela Doležalová z Třebíče, 1. místopředsedkyní je Marie Silná z Prahy a 2. místopředsedou je Jakub Kuruc z Olomouce. Všem moc gratulujeme.
Oproti minulému roku byly podle mě lepší prostory, celá organizace a i strava.
Za lektorování workshopů chceme poděkovat organizaci Lumos, Zuzaně Wagnerové, Michaele Doležalové, Tereze Chrvalové, Kláře Filgasové, Denise Hlušičkové, Andorovi Šándorovi, Markétě Novákové, Michaele Cvachové, Ivaně Rykrové a celému NPDM, zejména koordinátorce NPDM Janě Votavové.
Delegáti za Jihomoravský kraj si zasedání velice užili a těší se na příští rok.

– Klára Kadlecová, Klára Suchánková, Tereza Schneiderová

 

PS: Děkujeme Národnímu parlamentu dětí a mládeže za propůjčení fotek.

0 Komentářů

Napiš komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *